Przedsiębiorstwo KPS
Sp. z o.o.

ul. Koronkarska 19
61-005 Poznań

tel.: 61 651-44-72
kps@kps.com.pl


 

Regulamin

Sklep internetowy www.kps.com.pl zwany dalej sklepem internetowym prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Koronkarska 19, kod 61-005.
Jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano następujące numery identyfikacje: NIP 782-21-30-086 , Regon 639662775
Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi sklepu.


Wyjaśnienie pojęć:
sklep internetowy: sklep internetowy www.kps.com.pl
klient: osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet

 2. Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej (PLN).

 3. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili składania zamówienia poprzez system i obowiązuje do czasu jego realizacji. Sklep internetowy, z wyłączeniem transakcji powyżej, może dokonywać zmian cen oraz zmian w całej ofercie w każdym, dowolnym czasie. Sklep internetowy ma prawo organizowania wyprzedaży i akcji promocyjnych na swoich stronach oraz wycofywania poszczególnych produktów z oferty.
 4. Oferta ważna jest wyłącznie na terenie Polski. 
   
 5. Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad. 
   
 6. Informacje na temat produktów są rzetelne, lecz ograniczają się do opisu najbardziej istotnych cech. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginałów.
 7. Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest założenie konta użytkownika. W wyniku tej rejestracji użytkownik będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora i hasła. Użytkownik zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.
 8. Odpowiedzialność za wystawione zamówienia ponosi klient.
 9. Dane osobowe klientów sklepu podane podczas zakładania konta, wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi procesu sprzedaży związanego ze złożonymi przez tych klientów zamówieniami. Poprzez założenie konta w sklepie internetowym klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Przedsiebiorstwo KPS Spółka z o.o. będące właścicielem sklepu internetowego www.kps.com.pl
 10. Dane osobowe klienta, który założył konto w sklepie internetowym mogą być przetwarzane przez sklep internetowy zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami). Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Data wniesienia, do właściciela sklepu internetowego, odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych będzie się wiązać z niemożnością realizacji zamówień złożonych po tej dacie.
 11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jest związany postanowieniami regulaminu i zasadami polityki prywatności w chwili złożenia zamówienia w sklepie.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271)

 

 

 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Aby prawidłowo złożyć zamówienie należy zastosować procedurę KROK PO KROKU opisaną na stronach sklepu internetowego. Złożenie zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji jest ważne po kliknięciu przez klienta na przycisk SKŁADAM ZAMÓWIENIE w ostatnim etapie składania zamówienia podczas korzystania z internetowych stron sklepu.

 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość jest przesyłana pocztą elektroniczną na podany przy zakładaniu konta użytkownika adres e-mail. W przypadku wątpliwości związanych z przesłanym zamówieniem klienta sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków realizacji zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
 3. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
  W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
  W przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto sklepu 
   
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
   
 5. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby: indywidualnie dokonując zmiany w "Statusie zamówienia" do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zmówienia informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia

CZAS DOSTAWY

Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Towary w sklepie oznaczone są symbolami dostępności. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności oraz rodzaju towaru w sklepie:
duża ilość towaru - czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych
mała ilość towaru - czas realizacji wynosi od 3 do 10 dni roboczych
produkt na zamówienie - czas realizacji wynosi od 10 do 60 dni roboczych
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS pod wskazany w zamówieniu adres w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania.

 

 

 

 

FORMY PŁATNOŚCI, FAKTURA VAT, PARAGON FISKALNY

 1. Płatność przy odbiorze towaru
  Należność pobiera kurier podczas dostarczania przesyłki, Do towaru dołączamy fakturę lub paragon pro forma. Właściwy dokument wystawiamy na drugi dzień roboczy po odebraniu towaru przez Klienta.
 2. Przedpłata przelewem
  Po skompletowaniu zamówienia zostaje wysłana pocztą elektroniczną faktura lub paragon proforma. Po wpływie należności na konto, zostaje wystawiony właściwy dokument i wysłany z towarem

KOSZTY PRZESYŁKI   

 1. Przy zamówieniu poniżej 1.500 zł netto koszt dostawy pokrywa klient. Koszt transportu jest uwidoczniony w formularzu zamówienia.
 2. Przy zamówieniu powyżej 1.500 zł netto koszt dostawy pokrywa Przedsiębiorstwo KPS Sp. z o.o. 

  

REKLAMACJE I ZWROTY  

 

 

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271) klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
   
   
 2. Zwrot jest możliwy wyłącznie wtedy gdy towar nie jest zniszczony i nie nosi oznak używania. Musi znajdować się w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu.
 3. Zwracany towar należy wysłać na adres Przedsiębiorstwa KPS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu wraz z pisemną informacją.
 4. Klient odsyła towar na własny koszt. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Po spełnieniu przedstawionych warunków sklep gwarantuje zwrot kwoty w wysokości ceny towaru w sposób wskazany przez Kletna w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru okaże się, że posiada ona wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku transportu klient powinien niezwłocznie zgłosić wysyłając reklamację faxem (nr 061 651-44-71) lub e-mail kps@kps.com.pl
 7. Po zgłoszeniu pisemnym reklamacji, pracownik sklepu niezwłocznie skontaktuje się z klientem w celu przyjęcia reklamacji.

Reklamacji nie podlegają wady powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem lub konserwacja towaru.